Z KOLÍNA DO NYMBURKA PO PRAVÉM BŘEHU LABE

Základní charakteristika

Jde o pohodovou záležitost. Pojedete převážně podél Labe lužními lesy, projíždíte i přírodními rezervacemi. Zejména najaře zde vše kvete. Můžete si prohlédnout historická města Kolín, Poděbrady a Nymburk.


Povrch je různorodý - většinou asfaltová cyklostezka, ale poměrně dlouhé úseky, a to zejména podél Labe za Kolínem vedou po turistické značce po nezpevněných cestách. Za mokrého počasí na hranici sjízdnosti. V tom případě je lépe využít asfaltových cyklostezek, které vedou na Velký Osek a Libici. V Libici je již možné najet na asfaltové cyklostezky na Poděbrady a Kolín. Této varianty mohou využít i cyklisté na "silničkách".

Ujedete cca 35 km. Podle toho, jak si základní trasu upravíte, a to zejména s ohledem na prohlídku Kolína, Poděbrad a Nymburka. Jedete prakticky po rovině. Jen místy narazíte na terénní nerovnosti. Konečně, profil můžete viddět na vloženém obrázku.

profil cyklotrasy Kolín - Nymburk

Popis cesty

Výchozím místem je železniční stanice Kolín, kde mohou motorizovaní cyklisté nechat na parkovišti auto. lávka přes Labe v Kolíně Pokud se chcete vyhnout městu, potom můžete využít železniční zastávky Kolín-Zálabí. V tomto případě však si musíte vyhledat cestu od zastávky k pěšímu mostu přes Labe na Kmochův ostrov, kde navážete na značenou trasu.

V Kolíně je turisticky zajímavé náměstí, kostel Sv. Bartoloměje, židovská čtvrť, židovský hřbitov, židovská sinagoga, kde je i městské turistické informační centrum ..

Po prohlídce města se musíte dostat na pravý břeh Labe. Buď pěší lávkou přes Komochův ostrov nebo silničním mostem. Právě na konci lávky začíná vlastní cykloputování. V případě, že pojedete přes kamenný most, potom na "kruháči" pojedete poslední odbočkou směrem na zimní stadion a další kolínksé sportoviště. Při výjezdu ze zastavěné plochy přijedete k výše uvedené lávce přes Labe. Tam se obě varianty opět spojí. To již jedete po cyklotrase "2.Labská".

Jedete po pravém břehu Labe. Po pravé straně míjíte místní sportoviště a právě za jedním z nich, lehkoatletickým stadionem, zahnete po červené turistické značce doprava. Tam také míří i již zmíněná cyklotrasa, která vás bude provázet po většínu putování. Po obou stranách jsou fotbalová hřiště místního klubu. Za nimi projíždíte lesem. Po více než kilometru po pravé straně les končí kolínskou čistírnou odpadních vod a začínají pole a slušná asfaltka se změní v rozbitou polní cestu. Vlevo, mezi stromy, uvidíte vodní plochy, které tu zbyly po regulaci Labe. Vpravo je na horizontu vidět obec Hradištko, před kterým jsou velká jezera, která vznikla těžnou písku. Ty však neuvidíte.

Malým lesíkem přijedete na břeh Labe a před sebou máte Klavarský jez s vodní přívoz v Osečku elektrárnou, která je při levém břehu. Rozbitá cesta vás provede kolem areálu jezu a hned za areálem vlevo. Opět na břeh Labe. Tentokráte vás čeká cca kilometr nejdříve po panelové cestě, která přechází ve vyšlapanou úzkou cestičku. Tady, když je vlhko, bývá s kolem problém.

Praporek 3 - vyjíždíte z cestičky malým esíčkem na menší terénní vlnku. Stezka je tam úzká. Dávejte pozor. Na čas opouštíte břeh Labe a vjíždíte do Přírodní rezervace Veltrubský luh. Je to nádherný zachovalý kousek lužního lesa, kam je nejlépe zajet brzo najaře, když tady kvetou celé koberce lužních květů a na několika místech celé plantáže medvědího česneku. Úzká stezka se vine mezi stromy, aby posléze najela na bývalý protipovodňový val, který je na jednom místě přerušen hlubokou průrvou. Tam asi většina v vás musí ze sedla a kolo vést. Rezervací jedete cca 2 km, abyte na konci vyjeli z lesa na břeh Labe.

Vede vás rozbitá cesta. Asi po 700 m červené turistické značení u chatové osady odbočuje po asfaltové silničce vpravo, ale vy se držíte břehu Labe. Po slušné asfatce přijedete k dalšímu jezu na Labi - ke zdymadlu Velký Osek. Těsně před areálem zdymadla odbočuje stezka svahem dolů vpravo aby celý areál obešla. Dávejte tu pozor. Je to trochu terénní záležitost.

Za areálem opět na břeh Labe. Vlevo voda, vpravo pole. Po 300 m vjíždíte do lesa, kterým projíždíte asi 700 m. Když vyjedete z lesa, tak vpravo začíná velká chatová osada Oseček. Cesta vás dovede k přívozu, který spojuje chatovou osadu s obcí stejného jména, ale která leží na druhém břehu Labe. V chatové osadě je v lese za přívozem restaurace, která bývá v létě otevřená. Dokonce tu dostanete něco k jídlu.

Zde se můžete rozhodnout, jak dál.

  1. Je tu totiž možnost jet stále podle Labe, ale jedná se o nezpevněnou cestu, kterou se dostanete pod dálniční most, který podjedete a hned se dáte podle náspu mostu doprava. Asi po dvou stech metrech je prudký krátký "výšlap" ke svodilům silnice na Jičín. Podél svoditel vede neupravená stezka, která vás přivede na most přes Cidlinu a hned za mostem vedou schody dolů, na cyklostezku na Poděbrady. Podél Cidliny potom na její soutok s Labem nebo
  2. z chatové osady jet cestou směr Velký Osek. V tom případě asi po 400 m jízdy po cestě plné výmolů přijedete na rozcestí, kde zprava přichází červené turistické značení, které vede napříč vaší cesty. Toho značení využijete a pojedete na rozcestí vpravo. Je to neupravená lesní cesta. Občas rozbitá asfaltka. Projíždíte lužním lesem přírodní rezervace Libický luh asi 1800 metrů, abyste po vyjetí z lesa podjeli dálnici z Prahy na Hradec Králové. Poté vás čeká krátké, ale vydatné stoupání na temeno silnice, odbočuje z dálnice a vede na Velký Osek. Tady pozor. Silnice je docela rušná. To už jste na okraji městyse Libice nad Cidlinou. Najedete na most přes řeku a hned první odbočkou vlevo. Tady dočasně opustíte červené turistické značení a jedete místní komunikací vedoucí po okraji městyse. Na konci komunikace je informační místo, kde získáte poznatky o významné památce - bývalému Slavníkovskému hradišti, které bylo na nedalekém návrší. Na temeni kopečka, které bylo dříve obklopeno vodou a bažinami bývalo sídlo slavného rodu, který však tragicky skončil jejich vyvražděním. Dnes tam najdete půdorysy kostela a sochu zvěrozvěstů. Po prohlídce sjedete z návrší dolů a jedete vpravo na asfaltovou stezku, která vás dovede po břehu Cidliny až na soutok s Labem. Tam se obě varianty opět spojí.

Praporek 8 - soutok Cidliny s Labem. Místo, kde si můžete oddechnout a občerstvit se. Je tu restaurace i kiosek. Můžete tu dokonce přespat, protože jsou tu k disposici chatky. Kotví tu i výletní loď z Poděbrad..

Po frekventované asfaltové turistické i cykloturistické stezce přijedete až do Poděbrad. Tady je třeba dávat pozor na velkou frekvenci chodců, bruslařů, lidí se psi .. Zejména o víkendem tu je rušno. Máte tu možnost se občerstvit nejen v zařízením na soutoku, ale v řadě dalších restaurací, které tu Labe lemují. Na břehu najdete i kotvící lodě. Podjedete most, který převádí plynové potrubí přes Labe a přijíždíte na okraj Poděbrad.

Hned na začátku je hydroelektrárna, kde můžete přejet i na druhou stranu Labe. Nájezd je po kruhové točité lávce. To vám umožní cestouvat i po levé straně Labe a také docela pěkné výhledy na zámek.

Praporek 9 - jste v Poděbradech pod zámkem a u kotviště výletní lodě. Je asi dobré využít příležitosti k prohlídce města, případně k občerstvení. Pěkné je náměstí s jezdeckou sochou krále Jiřího z Poděbrad, zámek, lázeňský park ...

Pokračujete dále po pravém břehu Labe. Cestou podjíždíte silniční most (praporek 10). Na druhé straně Labe jsou obce Chvalovice a Kovanice.

Přijíždíte na lávku přes bývalou "Sánskou strouhu" (praporek 11). Na svém břehu míjíte chaty, místní loděnice a malý sportovní areál s občerstvením. Na druhé straně Labe je velké Sportovní centrum, které patří ČSTV.

Před vámi je hydroelektrárna, po které je možné přejet na druhou stranu a mohou ji tedy využít cyklisté, kteří přejeli v Poděbradech Labe.

U hydroelekrárny přejedete most přes říčku Mrlinu a vjíždíte na okraj města. Přímo pod městské hradby. Můžete si prhlédnout město, které je zajímavé již tím, že má zachovalé opevnění s dvojím vodním příkopem. Pěkný je gotický kostel Sv. Jiljí, na náměstí renesanční rohová radnice. Na náměstí i místí Íčko a v úzké uličce před ním, v budově MěV, můžete vidět středověkou sladovnu, kterou našli při rakenstrukci radnice. V ulici vedoucí k sokolovně a k divadlu je nenápadná budova muzea, kde je stálá exposice věnovaná Hrabalovi.

Tady vaše cesta končí. Doufám, že se vám putování líbilo.

Zpět na stránku "Polabí"