Z KOLÍNA DO NYMBURKA PO PRAVÉM BŘEHU LABE

Základní charakteristika

Jde o pohodovou záležitost. Pojedete převážně podél Labe lužními lesy, projíždíte i přírodními rezervacemi. Zejména najaře zde vše kvete. Můžete si prohlédnout historická města Kolín, Poděbrady a Nymburk.


Povrch je různorodý - většinou asfaltová cyklostezka, ale poměrně dlouhé úseky, a to zejména podél Labe za Kolínem vedou po turistické značce po nezpevněných cestách. Za mokrého počasí na hranici sjízdnosti. V tom případě je lépe využít asfaltových cyklostezek, které vedou na Velký Osek a Libici. V Libici je již možné najet na asfaltové cyklostezky na Poděbrady a Kolín. Této varianty mohou využít i cyklisté na "silničkách".

Ujedete cca 35 km. Podle toho, jak si základní trasu upravíte, a to zejména s ohledem na prohlídku Kolína, Poděbrad a Nymburka. Jedete prakticky po rovině. Jen místy narazíte na terénní nerovnosti. Konečně, profil můžete viddět na vloženém obrázku.

profil cyklotrasy Kolín - Nymburk

Popis cesty

Výchozím místem je železniční stanice Kolín, kde mohou motorizovaní cyklisté nechat na parkovišti auto. Pokud se chcete vyhnout městu, potom můžete využít železniční zastávky Kolín-Zálabí. V tomto případě však si musíte vyhledat cestu od zastávky k pěšímu mostu přes Labe na Kmochův ostrov, kde navážete na značenou trasu.

V Kolíně je turisticky zajímavé náměstí, kostel Sv. Bartoloměje, židovská čtvrť, židovský hřbitov, židovská sinagoga, kde je i městské turistické informační centrum ..

Po prohlídce města se musíte dostat na pravý břeh Labe. Buď pěší lávkou přes Komochův ostrov nebo silničním mostem. Právě na konci lávky začíná vlastní cykloputování. V případě, že pojedete přes kamenný most, potom na "kruháči" pojedete poslední odbočkou směrem na zimní stadion a další kolínksé sportoviště. Při výjezdu ze zastavěné plochy přijedete k výše uvedené lávce přes Labe. Tam se obě varianty opět spojí.

Tady vaše cesta končí.

Zpět na stránku "Polabí"